Home

Kynto bouwt aan helderheid en verbinding
Organisaties als geheel en mensen als individu ontwikkelen en bewegen zich voortdurend. Van doelgericht met grote stappen tot een schuifelend zoeken. In dit proces ontstaan vragen, uitdagingen en obstakels. Ik help bij het vinden van antwoorden en bedenken van oplossingen. Om te kunnen bouwen, moeten we eerst terug naar de essentie. Mijn aanpak kenmerkt zich door aandacht voor de werkelijke bedoeling en oorzaken van vraagstukken, vertrouwen in de aanwezige talenten in de organisatie, gevoel voor de ruimte ’tussen de regels’ en een creatieve werkwijze.

Ben je bestuurder, directeur, manager of professional? Ik bied brede inhoudelijke ondersteuning in verschillende fases van ontwikkeling, van prille ideeën tot en met evaluatie en borging. Je kunt daarbij denken aan onderzoek en advies, procesbegeleiding, schrijfwerk, workshops en persoonlijke ondersteuning als schaduwmanager of coach.

Ik werk graag met verschillende soorten organisaties, de diversiteit maakt mij sterker en zorgt dat ik jullie beter kan helpen. Mijn  ervaring ligt met name in zorg, welzijn en kinderopvang. Ik heb met mensen uit het veld en hun leidinggevenden mooie dingen gerealiseerd. Een aantal van deze ervaringen vind je elders op mijn website. Samen zorgen we voor structurele oplossingen van organisatie-en ontwikkelvraagstukken, zodat we duurzame veranderingen en resultaten realiseren.