Schrijfwerk

Ik help organisaties bij alles wat geschreven wordt in het belang van de interne en externe organisatie. Ik adviseer en ondersteun bij het opstellen van visiedocumenten, jaarplannen, businesscases, onderzoeksrapporten, evaluaties, jaarrapportages, subsidieaanvragen.

Dit schrijfwerk zie ik als een communicatiemiddel om gedachten en meningen samen te brengen en breed te delen. Daarbij houd ik de verbinding tussen visie en uitvoering in het vizier. Ik stel veel vragen, luister aandachtig, bied structuur en formuleer zorgvuldig, toegankelijk en zo kort en bondig als het mogelijk is.

Voor professionals in organisaties kan noodzakelijk schrijfwerk een struikelblok zijn, in tijd en/of vaardigheid. Met persoonlijke ondersteuning of workshops kan ik hen een stap verder helpen.

Wellicht ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen. Ik hoor het graag.