Kunstzinnige coaching

Ik ben kunstzinnig coach en heb daarvoor de opleiding Kunstzinnig Dynamisch Coachen gevolgd aan de Kleine Tiki. Kunstzinnige coaching is geïnspireerd op de psychosynthese waarbij naast aandacht voor de persoonlijkheid en het gedrag van mensen, ook bezieling, spiritualiteit en zelfontplooiing deel uitmaken van de coaching. Mijn coaching is specifiek gericht op deze drie elementen. Daarmee help ik mensen op een andere manier nieuwe inzichten te verkrijgen die zij vervolgens meenemen in het totale coachingstraject.

Ik zet deze vorm van coaching in voor korte coachingstrajecten en als aanvulling op meer complexe coachingstrajecten. Voor mensen die bij een psycholoog of erkend coach een traject volgen waarin vooral aandacht is voor persoonlijkheid en gedrag, en die de behoefte voelen om vanuit een andere perspectief hun persoonlijke vraag te onderzoeken, bied ik aanvullende kunstzinnige coaching.

Ook voor startende zzp-ers en mensen met een loopbaanvraagstuk kan deze manier van werken verrijkende en heldere inzichten geven.