Organisatieadvies

Visie- en beleidsontwikkeling
Ik help middelgrote en kleine organisaties in de ontwikkeling van een duidelijke visie en effectief beleid. Zodat betrokkenen weten wat de bedoeling is en zich verbonden voelen met de organisatie, en zo kunnen bijdragen aan de beoogde resultaten.

Het ontwikkelen van visie en beleid is iets wat we samen doen. Eerst analyseer ik de huidige situatie; de wensen, de mogelijkheden. Ik praat met werkgevers en werknemers, zorg voor een open dialoog. Om de kern te raken gebruik ik regelmatig creatieve werkvormen. Als de kernvragen duidelijk zijn, kunnen we gaan bouwen aan een nieuw fundament. Samen ontwikkelen we een richtinggevende visie en duurzaam beleid. Met een implementatieplan maken we het concreet en zorgen we dat het beleid organisatiebreed gedragen wordt.

Oplossen organisatievraagstukken
Ik heb specifieke kennis en ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling, organisatieprocessen, bedrijfsvoering, management, empowerment en coaching. Vanuit deze achtergrond kan ik adviseren en helpen bij het oplossen van diverse organisatie- en ontwikkelvraagstukken.

Aan mijn advies gaat zorgvuldig onderzoek vooraf. Wat is nu ├ęcht het probleem? En waar ligt de oorzaak? Dit onderzoek is bedoeld om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen waarin oplossingen verborgen zitten. Onderzoek en analyse leiden tot een verbetervoorstel, waarmee de organisatie een ontwikkelslag kan maken. Bij dit voorstel hoort ook een implementatieplan, waarbij ik graag ondersteun bij de uitvoering.